DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

právní předpisy a prostředky PO

 

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY  POŽÁRNÍ OCHRANY

1)Zákon 133/1985 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

2)Vyhláška 246/2001 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

3)Vyhláška 23/2008 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

 

 Kde a jaký hasící přístroj:

 Od roku 2009  v novostavbách:

 garáže:

 hasící přístroj  práškový nebo pěnový s hasící schopností 183B

 rodinný dům:

hasící přístroj s hasící schopností 34A

 dále:

 ubytovací zařízení  - podle požárních úseků ,avšak 1HP s hs 21A  na každých započatých 12 osob,vzdálenost mezi hasícími přístroji musí být menší než 25m

bytový dům:  

práškový hp s h.s. 21A u hl. rozvaděče,u strojovny výtahů  hp CO2 s h.s. 55B,ve společném prostoru a v prostoru  určeném pro skladování HP Vodní s h.s. 13A nebo HP práškový s hp h.s. 21A

prodejní stánek:

vodní nebo pěnový s h.s. 13A nebo práškový s h.s. 21A

 dílny,prostory pro svařování i mobilní pracoviště ,autobusy atd

u právnických osob a provozoven stanovuje nutnost mít hasící přístroj zákon a vyhlášky.

HASÍCÍ PŘÍSTROJ UMÍSTĚNÝ U PRÁVNICKÝCH OSOB A PŘI KOLAUDACI RD FYZICKÝCH OSOB MUSÍ SPLŇOVAT TYTO PODMÍNKY(STANOVENÉ PŘEDPISY): MUSÍ BÝT PROVOZUSCHOPNÝ - MUSÍ MÍT REVIZNÍ ŠTÍTEK,ZÁPIS O KONTROLE ,MUSÍ BÝT ZAPLOMBOVÁN.HASÍCÍ PŘÍSTROJ STARŠÍ 20LET( U CO2 40LET) SE MUSÍ ZLIKVIDOVAT. HASÍCÍ PŘÍSTROJ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN VIDITELNĚ A MUSÍ BÝT ZABEZPEČEN PROTI PÁDU. PŘI UMÍSTĚNÍ NA ZEĎ NESMÍ BÝT HORNÍ ČÁST SPOUŠTĚCÍHO MECHANISMU VÝŠE NEŽ 150 CM NAD PODLAHOU.

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz